Projekt »Razvoj trajnostne platforme za izboljševanje trajnostnih parametrov na Pro-bitu in pri uporabniku (RTP – kratica za razvoj trajnostne platforme)«

Inwestycja jest współfinansowana przez Republikę Słowenii i UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Operacija: Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

Cilj operacije:    Dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja

V podjetju smo prejeli sofinanciranje za izvedbo »Projekta RTP«.

Osnovni namen projekta: S projektom RTP se Pro-bit odziva na spremembe pri kupcih in na trende v panogi IKT in s tem projektom naslavlja teme vezane na trajnostni razvoj opredeljen v Trajnostni strategiji razvoja.

Projekt RTP je del trajnostne poslovne strategije podjetja Pro-bit za obdobje od 2021 do 2026 in prinaša izmed vseh projektov največje trajnostne učinke in tudi poslovne učinke podjetju v tem obdobju. S tem bo podjetje pridobilo večje število pozitivnih vplivov na različne trajnostne vidike in sicer:

  • zmanjšali bomo pritiske na zaposlene in s tem povečali zadovoljstvo zaposlenih in sprostili čas za nove rešitve,

  • skrajšali proces,

  • kupcem zagotavljalo pravočasne, kvalitetne storitve na višji ravni in obenem povečali pozitiven vpliv na zadovoljstvo kupcev z uporabniško izkušnjo, predvsem zaradi hitrejših implementacij rešitev in novosti v programu in več časa, ki ga bomo lahko posvetili reševanju njihovih konkretnih težav in problemov in svetovanju,

  • vzpostavili boljšo povezanost med oddelki,

  • omogočili v fazi programiranja enostavnejše procese programiranja,

  • zmanjšali bomo porabo energentov zaradi krajšega časa potrebnega za razvoj, implementacijo in servisiranje,

  • lahko bomo dosegli hitrejše širjenje uporabe naših programskih rešitev.

S tem projektom bomo dosegli  cilje, ki so jih naši ključni deležniki opredelili kot najpomembnejše in hkrati pozitivno vplivajo na doseganje ciljev podjetja. Z razvojem RTP bomo prispevali na ugled Pro-bita kot inovativnega podjetja. 

Inwestycja jest współfinansowana przez Republikę Słowenii i UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji na temat polityki spójności w Słowenii można znaleźć pod adresemwww.eu-skladi.si.

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih