MATERIALNO POSLOVANJE

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

UČINKOVITO VODENJE MATERIALA IN NJEGOVIH STROŠKOV

Omogoča vodenje količinskih in vrednostnih podatkov o prejemih in izdajah materiala oziroma artiklov. Prevzem poveča količino in kalkulacijo nabavne cene preko dobaviteljevih popustov in ostalih stroškov. Vodimo lahko vse stroške, ki vplivajo na nabavno ceno.

KONSTANTEN IN ENOSTAVEN PREGLED NAD STANJEM ZALOG

Na dokumentih imamo v vsakem trenutku pregled nad stanjem zalog v skladiščih tako na strani prevzemov kot izdaj. Program podpira materialni obračun zalog po metodi povprečnih nabavnih cen.

PRILAGODLJIVOST ZA IZDELAVO ANALIZ

Spremljanje materialnega poslovanja je v programu podprto s popolnoma prilagodljivo izdelavo analiz cenika, zalog, materialnih kartic, naročil, prejemov in izdaj. Izdelane analize so nam lahko v veliko pomoč pri vsakodnevnem poslovnem odločanju.

FLEKSIBILNA UPORABA IN DOSTOP

Programska rešitev je primerna tako za uporabnike z lastnim kot za tiste z zunanjim računovodstvom. Ker gre za storitev v oblaku, sta njegova uporaba in dostop veliko bolj fleksibilna, saj ga lahko uporabljate kjerkoli, kadarkoli in iz katerekoli naprave.

ENOSTAVEN UVOZ PODATKOV

Iz XLS datotek lahko uvozite podatke o artiklih in kreirate katerikoli dokument (otvoritev, naročilo, prejem, izdaja).

ENOSTAVNO VODENJE IN PREGLED

Hipni vpogled v evidenco izstavljenih predračunov, računov, plačil ter vodenje evidence plačil, tabelarični prikazi in analize prodaje (pivot tabele, grafikoni…).