PLANIRANJE PROIZVODNJE

PREDNOSTI

POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI

Omogoča vodenje naročniške in/ali serijske proizvodnje za učinkovitejše obvladovanje proizvodnje, ter povečanje produktivnosti njenih ključnih segmentov. S planiranjem lahko pridobimo pregled zasedenosti strojev, skupin delavcev ter pregled materialnih potreb za želeno obdobje.

VEČJA PRETOČNOST DELA

Glede na pridobljene podatke lahko že vnaprej ustrezno povečamo kapacitete proizvodnje in naročimo potreben material za tekoče delo brez zastojev in ozkih grl.

ENOSTAVNO PLANIRANJE IZVEDBE DELOVNIH NALOGOV

Tako za dolgoročne kot kratkoročne projekte, kjer izdelujemo končni produkt po željah naročnika. Planiranje poteka na nivoju delovnih operacij z razporeditvijo dela med tehnološke enote in skupine delavcev. S planiranjem lahko pridobimo pregled zasedenosti strojev, skupin delavcev ter pregled materialnih potreb za želeno obdobje.

OPTIMIZARANJE ČASA

Pomaga, da naredite plan proizvodnje hitreje ter tako optimizirate tudi las vodje oziroma planerja proizvodnje.

POVEZAVE Z ERP SISTEMOM

V povezavi z vašo ERP aplikacijo lahko tvorite plan na podlagi vnesenih naročil in sestavnic ter se tako izognete problemu, da bi karkoli spregledali ali pozabili.

VSE NA ENEM MESTU

Poslovite se od planov v različnih mapah, dokumentih in razpredelnicah na računalniku ter združite vse na eno mesto, v planerju prijaznemu uporabniškemu vmesniku.

NADGRADNJA KANBANA

Principe iz Kanbana smo nadgradili z opcijo časovnega planiranja projektov glede na časovni okvir projekta in obsega del za posamezne naloge znotraj projekta. Dodali smo komponento za poročanje o opravljenem delu na posameznih nalogah, kar je osnova za fakturiranje in obračun stroškov. Osnovni pogled Kanban table smo nadgradili še s koledarskim in Gantt pregledom nalog.

IZBOLJŠANA OBVEŠČENOST VPLETENIH DELEŽNIKOV

Deležnikom omogočite pravilno raven vidnosti in dostopa tudi takrat, kadar se vaš projekt razteza čez več projektnih ekip ali Kanban tabel. Povezovanje delovnih nalog vam omogoča delegiranje nalog med ekipami ali razdelitev nalog na nove table.

IZMERITE VAŠO UČINKOVITOST

S pomočjo merjenja časa opravljanja posamezne naloge identificirajte priložnosti za konstantno izboljševanje. Za boljše razumevanje, kdo je kaj naredil in kdaj, poglejte zgodovino posamezne kartice, ki vam prikaže vso dogajanje povezano s posamezno nalogo.

DRUGE REŠITVE

Slide 1
PROIZVODNJA

Program omogoča sestavljanje podrobnih proizvodnih normativov, avtomatko kreairanje delovnih nalogov, pregled zalog materialov, polizelkov in izdelkov, pregled porabljenih ur, izračun lastne cene izdelkov, termiranje in izpis raznih analiz.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kot pripomoček za vodenje naročniške in/ali serijske proizvodnje in omogoča učinkovitejše obvladovanje proizvodnje, ter povečanje produktivnosti njenih ključnih segmentov.

VELEPRODAJA

Program za veleprodajo je še posebej je primeren za razpršena podjetja, ki imajo več lokacij in kjer se podatki morajo na koncu dneva zbrati na eni lokaciji. V sklopu programa pa je pokrit tudi skladiščni del poslovanja.

Slide 1 - copy
PRO.4 CRM

Ključno za CRM rešitev je, da na enostaven način zagotavlja možnost beleženja vseh oblik komunikacij, do katerih pride med vašimi zaposlenimi in obstoječimi, ali potencialnimi strankami.

PRO.4 iPodpora

Vizualizirajte vaše procese, učinkoviteje sodelujte medsebojno in identificirajte priložnosti za izboljšave procesov. PRO.4 iPodpora vam zagotavlja vsakokratni pregled nad statusi in aktivnostmi na projektih.

KADROVSKO UPRAVLAJNJE

• HRM
• PLAČE
• POTNI NALOGI
• EDČ

Slide 1 - copy
FINANCE IN STORITVE

• FAKTUIRANJE STORITEV
• FINANCE
• DAVČNA BLAGAJNA
• MATERIALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA vsebuje vse elemente za nemoteno odvijanje prodajnega procesa od naročil dobavitelju, prevzema blaga , prenosov blaga med centralo in trgovskimi lokacijami s pomočjo medskladiščnic, prejema blaga na konsignacijo.