POGOJI POSLOVANJA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

1      PODATKI O PODJETJU

Pro-bit programska oprema d.o.o.

Stari trg 15, 3210 Slovenske Konjice

ID: SI 99991306

Matična številka: 5413796000

Telefon: 03 757 39 12

E-mail: prodaja@pro-bit.si

2      PRAVNO OBVESTILO

2.1     AVTORSKE PRAVICE

Lastnik spletne strani in spletne domene www.pro-bit.si (v nadaljevanju: spletna stran) je PRO-BIT programska oprema d.o.o. (v nadaljevanju PRO-BIT d.o.o.).

Vsebina, v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi), objavljena na spletni strani, je na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS, št. 16/2017 z dne 23. 2. 2017, v nadaljevanju ZASP) avtorsko zaščitena.

Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja PRO-BIT d.o.o.

Z zakonom ZASP sta izjemoma dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Po 50. členu ZASP-a sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno rabo.

2.2     OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podatki na spletni strani so zgolj informativne narave, zato podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. PRO-BIT d.o.o. prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko hipertekstovnih povezav, ki niso last PRO-BIT d.o.o.  Vse podatke in informacije objavljene na spletni strani je potrebno predhodno preveriti v družbi PRO-BIT d.o.o.

2.3     SPREMEMBE IN UPORABA SPLETNE STRANI

PRO-BIT d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino objavljeno na spletni strani. To lahko stori kadar koli, na kakršen koli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Uporabo spletne strani štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s pogoji poslovanja. Pogoji poslovanja veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki in podstrani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

3      VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

3.1     SPLOŠNE INFORMACIJE

Družba PRO-BIT d.o.o. se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, ki je urejeno v skladu z Uredbo GDPR (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, v nadaljevanju GDPR).

V nadaljevanju opredeljujemo načine zbiranja in obdelavo vaših osebnih podatkov, namene, za katere varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo, čas hrambe osebnih podatkov ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Ti predpisi veljajo za:

 • vse uporabnike naše spletne strani,
 • naročilo in izvajanje naročniških pogodb za storitve, ki jih ponuja PRO-BIT d.o.o.,
 • organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih izvaja PRO-BIT d.o.o., vključno z obravnavo prijav na takšne dogodke,
 • prijavo na webinarje, ki jih izvaja PRO-BIT d.o.o., vključno z obravnavo prijav na takšne webinarje,
 • prijavo na naša obvestila o novostih v naši ponudbi in organizaciji dogodkov,
 • povpraševanja o naši ponudbi, preko telefona, e-pošte, tiskanih obrazcev ali spletnih obrazcev,
 • prenose katerih koli dokumentov, ki so objavljeni na naši spletni strani,
 • uporabo platform družbenih in socialnih medijev,
 • uporabo kakršne koli tehnične podpore ali storitve, ki jo ponuja PRO-BIT d.o.o. na svoji spletni strani.

3.2     UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

PRO-BIT d.o.o. je kot upravljavec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov.

V primeru, da imate v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov ali v povezavi z uveljavljanjem svojih pravic kakršno koli vprašanje, se obrnite na nas, na katerega koli od spodnjih kontaktov:

 • prodaja@pro-bit.si
 • 03 757 39 12
 • PRO-BIT programska oprema d.o.o., Stari trg 15, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom »Varstvo osebnih podatkov«

3.3     OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

PRO-BIT d.o.o. vaše osebne podatke obdeluje zgolj na podlagi jasno izraženih namenov, varno in transparentno.

Vaše osebne podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete (npr. preko uporabe naše strani, naročila naših storitev, prijave na naše dogodke ali webinarje, preko povpraševanj po e-pošti, telefonu ali pisno na naš naslov ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete svoje osebne podatke).

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika.

Upravljavec vas naproša, da zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

3.3.1        Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo

PRO-BIT d.o.o. lahko z vašim soglasjem o vas zbira naslednje informacije oz. vrste informacij:

 • osnovne osebne podatke (ime, priimek),
 • osnovne kontaktne podatke (telefonska številka, e-naslov),
 • osnovne podatke o podjetju, za katerega delate (ime podjetja, funkcija, ki jo v podjetju opravljate, št. zaposlenih),
 • osnovne podatke o naročniškem razmerju za storitve PRO-BIT d.o.o. (tip licence, datum nakupa),
 • informacije o vašem računalniku (IP naslov, vrsta naprave, vrsta brskalnika), podatki glede uporabe naše spletne strani (vsebine, ki ste si jih ogledali, čas, ki ste ga prebili na naši spletni strani, kaj ste kliknili) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila.

PRO-BIT d.o.o. skrbno varuje načelo najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva zakonodaja, zato zbira zgolj tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

3.3.2        Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

PRO-BIT d.o.o. uporablja in obdeluje vaše osebne podatke v skladu z GDPR.

Kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.

Posredovanje osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe, je prostovoljno. Opozarjamo vas, da v primeru, da nam ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvedbo storitve, ki jo nudimo (npr. sklenitev pogodbe, prijava na webinar ipd.), takšne storitve ne bomo mogli zagotavljati.

Obvezno je zgolj posredovanje tistih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje.

Podaja privolitve je vedno prostovoljna in brez kakršnih koli negativnih posledic. Opozarjamo vas, da določenih storitev (kot je npr. e-obveščanje in prilagajanje oglaševanja, tako da ustreza vašim potrebam) brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve ne bomo mogli zagotavljati.

Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba).

3.3.3        Nameni obdelave

PRO-BIT d.o.o. bo vaše podatke obdeloval zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v skladu z GDPR.

Nameni, za katere lahko uporabljamo vaše osebne podatke, so opredeljeni spodaj. PRO-BIT d.o.o. lahko vaše osebne podatke uporablja za enega ali več opredeljenih namenov.

Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke, so naslednji:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja,
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe,
 • za namene tržne komunikacije,
 • za uveljavljanje kakršnih koli pravnih zahtevkov in reševanje sporov.

Vsakršno obdelavo vaših osebnih podatkov, ki poteka na podlagi vaše privolitve, imate pravico kadar koli preklicati. Preklic privolitve nam lahko sporočite na katero koli izmed kontaktnih točk, opredeljenih v poglavju 3.2.

3.4     VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Za zavarovanje vaših osebnih podatkov smo pri PRO-BIT d.o.o. sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, kamor spadajo zlasti:

 • redno in učinkovito posodabljanje programske in računalniške opreme, kjer shranjujemo vaše osebne podatke,
 • varovanje dostopov do osebnih podatkov,
 • izdelave varnostnih kopij,
 • izobraženost zaposlenih, ki pri delu obdelujejo osebne podatke,
 • informirano in skrbno delovanje pri izbiri obdelovalcev vaših osebnih podatkov,
 • vršenje nadzora nad zaposlenimi in drugimi obdelovalci vaših osebnih podatkov, vključno z izvedbo revizij,
 • nadzor in ustrezno ukrepanje ob morebitnih varnostnih incidentih, s katerimi preprečujemo ali zamejimo nastanek škode za osebne podatke.

Pri PRO-BIT d.o.o. varujemo vaše osebne podatke pred nezakonito ali nepooblaščeno obdelavo in/ali dostopom ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Vse ukrepe izvajamo upoštevajoč naše tehnološke zmožnosti (vključno s stroški izvajanja določenih ukrepov) in presojo vplivov na vašo zasebnost.

PRO-BIT d.o.o. bo v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov, o vsaki takšni kršitvi, brez odlašanja, obvestil pristojni nadzorni organ. Pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec.

V primeru suma storitve kaznivega dejanja bo PRO-BIT d.o.o. kršitve prijavil tudi policiji in pristojnemu državnemu tožilstvu.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, vas bo PRO-BIT d.o.o. o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

3.5     ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Vaše osebne podatke hranimo skladno z veljavno zakonodajo, in sicer:

 • samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo, ali
 • za obdobje, ki ga predpisuje zakon (kot je npr. 10 let za hrambo izdanih računov) oz.
 • za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje jamčevalne roke in roke, v katerih je možno uveljavljati kakršne koli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti).

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

3.6     VAŠE PRAVICE

Pravico imate, da:

 • zahtevate, da vam upravljavec zagotovi nadaljnje podrobnosti o tem, kako upravljavec uporablja vaše podatke,
 • dostopate do vaših osebnih podatkov in kopij podatkov, ki ste jih posredovali upravljavcu,
 • prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
 • od upravljavca zahtevate, da posodobi vse netočnosti v podatkih, ki jih hrani,
 • od upravljavca zahtevate, da izbriše vse podatke, za uporabo katerih nima več zakonite podlage,
 • kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli neposrednim trženjem, prekličete svojo privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da upravljavec preneha z navedeno obdelavo,
 • ugovarjate kakršni koli obdelavi, ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih okoliščin, razen če imajo razlogi upravljavca za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov,
 • od upravljavca zahtevate, da omeji način, kako uporablja vaše podatke, na primer med proučevanjem pritožbe.

Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katero koli od teh pravic, bo upravljavec preverili vašo upravičenost in odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo upravljavec obvestil.

Kadar koli imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. www.ip-rs.si.