POTNI NALOGI

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

ENOSTAVNO IN PREGLEDNO

Enostavna in pregledna rešitev za beleženje službenih potovanj in ostalih stroškov, ki sodijo zraven. Zajeto je vse: kilometrine, cestnine, parkirnine, gorivo, dnevnice in prenočišča.

PRIMERNO ZA VSE, OD ENEGA DO VEČ STO UPORABNIKOV

Beleženje službenih potovanj, dostav in ostalih podobnih stroškov – dnevni ali mesečni.

AVTOMATSKE POVEZAVE S KNJIGOVODSTVOM

Ko zaključite z obračuni vse skupaj avtomatično prenesete v knjigovodsko evidenco (v povezavi s PRO.4 Finance) ali pa v Pro.4 Plače.

VEČ MOŽNOSTI IZPISOV ANALIZ

Izplačila; za delavca po dokumentih, po stroških; izpis Rek in iRek; množični izpis podatkov po vrsti: nalog za službeno potovanje; obračun potnih stroškov za nalog; nalog, obračun in potno poročilo.

PREPROSTI IZRAČUN DNEVNIC

Računanje dnevnic glede na nastavljene nastavitve ter avtomatsko zmanjševanje dnevnice, če je označen zajtrk/kosilo/večerja (višina se nastavi v nastavitvah).

SHRANJEVANJE RELACIJ

Shranite si lahko najpogostejše relacije, dostopate do Google zemljevidov, ki omogočajo pregled možnih variacij do cilja ter r ačunanje poti.

IZPLAČILO POTNIH STROŠKOV

Izplačilo na TRR delavca z oblikovanjem paketa plačil iz potnih nalogov ali prenos v Pro.4 Plače, da se izplačajo skupaj s plačo, glede na ustrezno dinamiko izplačevanja. Ali pa omogoča kreiranje virmanov v plačilnem prometu (v povezavi s Pro.4 Finance).

SAMOSTOJEN MODUL ALI V KOMBINACIJI Z DRUGIMI

Program PRO.4 HRM lahko funkcionira kot samostojen modul, večinoma pa s programom plač deluje kot zaokrožena celota, saj PRO.4 HRM zagotavlja kadrovske podatke za izračun plač.

VODENJE PODROBNE EVIDENCE

Planirali si boste lahko aktivnosti, ki jih nameravate izvest, hkrati pa CRM skrbi za popolnoma integriran urnik, kjer so prikazane načrtovane aktivnosti za posameznika ali skupino zaposlenih.