PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI: Skoči z nami na MOS

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA d.o.o., Stari trg 15, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro Skoči z nami na MOS (v nadaljevanju nagradna igra). Nagradna igra traja od 1.9.2021 do 10.9.2021. Namen nagradne igre je promocija podjejta Pro-bit.

 1. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri, ki poteka ba Facebook strani https://www.facebook.com/Probit2020, lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletniki, starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.

 1. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Vsak posameznik lahko sodeluje z enim Facebook profilom samo enkrat. V nagradni igri sodeluje vsak, ki na Facebook strani všečka objavo in v komentar napiše ‘Sodelujem’. Facebook ni nikakor povezan s to promocijsko kampanjo.

Med vsemi, ki bodo do konca dne nagradne igre pravilno sodelovali, bo organizator izžrebal eno osebo, ki bo prejela dve vstopnici za 53. MOS 2021. S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.

Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oziroma kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

 1. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD

Vrednost ene vstopnice je 8€ (dve vstopnici sta 16€). Organizator bo med avtorji vseh objavljenih komentarjev, ki ustrezajo navodilom, v roku 3 delovnih dni od zaključka nagradne igre izžrebal nagrajenca. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom žrebanja nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. V žrebanje bodo vključeni avtorji vseh komentarjev, ki bodo objavljeni skladno z navodili objavljenimi na https://pro-bit.si/pravila-nagradne-igre/. Imena nagrajencev bodo objavljena na Facebook strani Pro-bit programska oprema d.o.o.

Nagrajenec mora v roku 3 delovnih dni od razglasitve rezultatov v zasebno sporočilo na Facebooku sporočiti:

 • ime in priimek,
 • polni naslov/e-mail kamor prejme kupon kot vstopnico.

Če nagrajenec tega po pozivu organizatorja ne stori, ni upravičen do paketa. Nagrajenec mora vse podatke posredovati skladno z navodili organizatorja. Če posamezni nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem  roku ne bo posredoval, se razume, da paketa ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagradnega paketa. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo paket podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli paketa, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Nagrada ni zamenljiva za denarno protivrednost ali za druge izdelke.

 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((ZVOP-1A) Uradni list RS, št. 67/2007). Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene neposrednega trženja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjem stavku, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za namene neposrednega trženja. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli pisno po pošti ali elektronski pošti na e-naslov info@pro-bit.si zahtevajo, da v 10 delovnih dneh od oddaje zahtevka preneha uporabljati njihove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

 1. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Pro-bit programska oprema d.o.o.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook strani Pro-bit programska oprema d.o.o. ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge,
 • vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Pravila nagradne igre so dostopna preko Facebook Pro-bit programska oprema d.o.o. Za dodatne informacije lahko pišete na info@pro-bit.si.