PRO-BIT OBVESTILO: Pro.3 Plače – nova verzija – subvencija minimalne plače

Spoštovani uporabniki.

 

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic

COVID-19 – ZDUOP je delodajalec za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas,

brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, ne presega zneska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači – ZMinP, upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije

v višini 50 eurov.

 

Kakšen je pravilen izračun zneska subvencije in priprava postavk za izračun ostalih zneskov potrebnih za oddajo vloge, obrazca 1/zap-m in izpisa podatkov, je  programsko implementirano z novo verzijo.

 

V kolikor potrebujete novo verzijo ali boste imeli težave oz. če imate dodatna vprašanja, nas obvestite na e-mail: podpora@pro-bit.si.

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih