Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

HRM

OVEČANJE KONKURENČNE PREDNOSTI

Podjetja se lahko na račun zmanjšanja porabe časa za vodenje kadrovskih evidenc, osredotočijo na razvoj človeškega kapitala in povečanje konkurenčnih prednosti na osnovi večje motivacije zaposlenih.

OBRAVNAVANJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA Z NIZKIMI STROŠKI IN VISOKIMI STANDARDI

Standardni postopki za ugotavljanje delovne uspešnosti ter strokovnega razvoja sodelavcev, ocenjevanje osebnostnega potenciala in vodenje letnih razgovorov, omogočajo celovito obravnavanje človeškega kapitala z nizkimi stroški in visokimi standardi.

VSE NA ENEM MESTU

Vodenje in upravljanje kadrovske evidence, pregled nad delovnim mestom in klasifikacijami, podatki o izobrazbi in strokovni usposobljenosti, zdravstveni pregledi, bolniške in druge odsotnosti in poškodbe pri delu, podatki za plače (bančni račun, zavarovanje), vodenje dopustov, izpisovane odločb o dopustu, in še mnogo drugih kadrovskih podatkov opravil, vse na enem mestu.

ŠTEVILNE OBDELAVE PODATKOV

Kadrovska opravila omogočajo tudi številne obdelave podatkov, kot so izračun delovne dobe, izračun dopustov po kriterijih v skladu s Pravilnikom o določitvi letnega dopusta ter vodenje lanskega, letošnjega in trenutnega dopusta in izračun starosti.

POVEZAVE Z E-VEM

Omogoča pošiljanje obrazcev M1, M2, M3, prijava M12 in odjava M12 ki služijo prijavi, odjavi ali spremembi oseb ter družinskih članov v oziroma iz obveznega socialnega zavarovanja.

ENOSTAVNA IN UČINKOVITA PODPORA

Z vsemi moduli, ki jih program nudi, so pokrite vsebine in procesi, ki jih izvaja kadrovska služba, aplikacija slednji nudi enostavno in učinkovito podporo tako za vodjo kadrovske službe, sodelavce ter tudi ostale sodelavce v podjetju, ki so vključeni v razne procese (vodje kot npr. Izvajalci letnih razgovorov, ocenjevanj,…).

PODPORA ZA JAVNI SEKTOR

Aplikacija PRO.4 HRM nudi podporo tudi v organizacijah javnega sektorja. Večji sklopi posebnosti iz naslova ZSJPS so navedeni pri vsakem modulu posebej.

SAMOSTOJEN MODUL ALI V KOMBINACIJI Z DRUGIMI

Program PRO.4 HRM lahko funkcionira kot samostojen modul, večinoma pa s programom plač deluje kot zaokrožena celota, saj PRO.4 HRM zagotavlja kadrovske podatke za izračun plač.

VODENJE PODROBNE EVIDENCE

Planirali si boste lahko aktivnosti, ki jih nameravate izvest, hkrati pa CRM skrbi za popolnoma integriran urnik, kjer so prikazane načrtovane aktivnosti za posameznika ali skupino zaposlenih.