Javni razpis P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo v podjetjih

Spoštovani.

Slovenski podjetniški sklad ima do 1.9.2021 do 14.00 ure odprt javni razpis “P4D-React EU”, s katerim sofinancirajo digitalno transformacijo procesov v podjetjih in sicer v razpisani vrednosti 30 milijonov evrov. 

Kako se lahko prijavite_P4D_Pro-bit

Posebne spodbube za digitalno transformacijo MSP ⬇️

 Cilji javnega razpisa so:
  • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.
 
Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ dva zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji, ter
  • posredni stroški. 
 
Obdobje upravičenosti stroškov:
➡️ od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2022.
 
Podjetje lahko prejme do 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov oz. najmanj 30.000 evrov in največ do 100.000 evrov sofinanciranja, pomoč se dodeljuje po pravilih de minimis pomoči. 

Za dodatne informacije v zvezi s prijavo na razpis v sklopu Pro-bita programska oprema d.o.o., nas lahko kontaktirate na tel. številko 03 757 39 12 ali 041 720 529 (Ana Kuk) ali na e-mail prodaja@pro-bit.si.

Lepo pozdravljeni,

ekipa Pro-bit

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih