UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

KADROVSKA EVIDENCA

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

VSE NA ENEM MESTU

Vodenje in upravljanje kadrovske evidence, pregled nad delovnim mestom in klasifikacijami, podatki o izobrazbi in strokovni usposobljenosti, zdravstveni pregledi, bolniške in druge odsotnosti in poškodbe pri delu, podatki za plače (bančni račun, zavarovanje), vodenje dopustov, izpisovane odločb o dopustu, in še mnogo drugih kadrovskih podatkov opravil, vse na enem mestu.

PODPORA ZA JAVNI SEKTOR

Aplikacija nudi podporo tudi v organizacijah javnega sektorja.

RAZVOJ DELAVCEV

Standardni postopki za ugotavljanje delovne uspešnosti ter strokovnega razvoja sodelavcev, ocenjevanje osebnostnega potenciala in vodenje letnih razgovorov, omogočajo celovito obravnavanje človeškega kapitala z nizkimi stroški in visokimi standardi.

VODENJE PODROBNE EVIDENCE

Planirali si boste lahko aktivnosti, ki jih nameravate izvest, hkrati pa CRM skrbi za popolnoma integriran urnik, kjer so prikazane načrtovane aktivnosti za posameznika ali skupino zaposlenih.

PLAČE

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

SAMOSTOJEN MODUL ALI V KOMBINACIJI Z DRUGIMI

Aplikacija lahko deluje kot samostojen modul ali v navezavi z modulom HRM, ki zagotavlja matične podatke delavcev za obračun, sicer se ti podatki zagotovijo skozi vnos v plačah.

UČINKOVITA REŠITEV ZA POKRIVANJE PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV

Program Pro.4 PLAČE pokriva problematiko izračunavanja plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, pogodbeno delo,…), kakor tudi prejemke iz naslova ostalih razmerij.

HRANI ZGODOVINO PODATKOV

Za vsako izplačilo so posebej podatki o delavcih, kar pomeni, da je s tem zagotovljena zgodovina podatkov (v primeru napredovanj zaposlenih ter ostalih sprememb matičnih podatkov).

RAZLIČNE SKUPINE LJUDI GLEDE NA IZPLAČILA

Mogoče je voditi različne skupine ljudi glede na izplačila, ki so med sabo popolnoma neodvisna. Tako lahko v aplikaciji plač najdemo naslednje skupine ljudi: redno zaposleni; delavci preko javnih del in zunanji sodelavci (delo preko podjemnih, avtorskih pogodb, izplačila sejnin, najemnin,…).

VSE VRSTE IZPLAČIL

Za vsako skupin ljudi je možen: obračun, izpis ustreznih internih poročil, obrazcev, priprava paketa za izplačilo, prenos temeljnice v glavno knjigo. Skratka, v aplikaciji plač je možno obračunati in izplačati katerokoli vrsto izplačila.

SAMOSTOJNO NASTAVLJANJE PARAMETROV IN ZAKONSKIH SPREMEMB

Veliko parametrov za izračun plač uporabnik nastavlja sam (predvsem izkušeni uporabniki), ki jim je tako omogočeno, da lahko določene zadeve v primeru zakonskih ali internih sprememb uredijo kar sami (dodajanje novih vrst izplačil, korekcije temeljnic, …).

VSE VRSTE PODJETIJ

Aplikacija podpira obračun za vse vrste podjetij in organizacij tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.

SAMOSTOJEN MODUL ALI V KOMBINACIJI Z DRUGIMI

Program PRO.4 HRM lahko funkcionira kot samostojen modul, večinoma pa s programom plač deluje kot zaokrožena celota, saj PRO.4 HRM zagotavlja kadrovske podatke za izračun plač.

VODENJE PODROBNE EVIDENCE

Planirali si boste lahko aktivnosti, ki jih nameravate izvest, hkrati pa CRM skrbi za popolnoma integriran urnik, kjer so prikazane načrtovane aktivnosti za posameznika ali skupino zaposlenih.

POTNI NALOGI

Informacijski sistem za podporo kadrovski evidenci

ENOSTAVNO IN PREGLEDNO

Enostavna in pregledna rešitev za beleženje službenih potovanj in ostalih stroškov, ki sodijo zraven. Rešitev je primerna za vse, od enega do več sto uporabnikov

PREPROST IZRAČUN DNEVNIC

Računanje dnevnic glede na nastavljene nastavitve ter avtomatsko zmanjševanje dnevnice, če je označen zajtrk/kosilo/večerja (višina se nastavi v nastavitvah).

AVTOMATSKE POVEZAVE S KNJIGOVODSTVOM

Ko zaključite z obračuni vse skupaj avtomatično prenesete v knjigovodsko evidenco (v povezavi s PRO.4 Finance) ali pa v Pro.4 Plače.

VEČ MOŽNOSTI IZPISOV ANALIZ

Izplačila; za delavca po dokumentih, po stroških; izpis Rek in iRek; množični izpis podatkov po vrsti: nalog za službeno potovanje; obračun potnih stroškov za nalog; nalog, obračun in potno poročilo.

IZPLAČILO

Možnost izplačila potnih stroškov na transakcijski račun delavca ali pa prenos v PRO.4 Plače ali PRO.4 Finance.

SHRANJEVANJE RELACIJ

Shranite si lahko najpogostejše relacije, dostopate do Google zemljevidov, ki omogočajo pregled možnih variacij do cilja ter r ačunanje poti.

SAMOSTOJEN MODUL ALI V KOMBINACIJI Z DRUGIMI

Program PRO.4 HRM lahko funkcionira kot samostojen modul, večinoma pa s programom plač deluje kot zaokrožena celota, saj PRO.4 HRM zagotavlja kadrovske podatke za izračun plač.

PRIMERNO ZA VSE, OD ENEGA DO VEČ STO UPORABNIKOV

Beleženje službenih potovanj, dostav in ostalih podobnih stroškov – dnevni ali mesečni.

VODENJE PODROBNE EVIDENCE

Planirali si boste lahko aktivnosti, ki jih nameravate izvest, hkrati pa CRM skrbi za popolnoma integriran urnik, kjer so prikazane načrtovane aktivnosti za posameznika ali skupino zaposlenih.

EDČ

EVIDENCA DELOVNEGA ČASA

Iščete uporabniku prijazno in dostopno rešitev za evidenco delovnega časa? Če je tako, berite dalje. Pro-bit ima rešitev za vas: EDČ za registracijo delovnega časa.

EDČ (evidenca delovnega časa) modul za prisotnost na delu in evidentiranju dogodkov je uporabniku prijazna rešitev. Vključuje uporabniški in administracijski vmesnik, seveda pa so prilagojene tudi posamezne dostopne pravice.

Pro-Bit Registracija delovnega časa

Zakaj uvedba elektronske evidence delavnega časa?

Elektronska evidenca delavnega časa omogoča natančno obdelavo delovnih ur. Vsi podatki so shranjeni na enem mestu in na voljo za nadaljnjo obdelavo. Z uvedbo elektronske registracije delovnega časa si olajšate delo v kadrovskih oddelkih.

Evidenca delovnega časa Pro-Bit

UPORABA EDČ

Vpogled v stanje prisotnosti na delu. Na mobilni aplikaciji ali na spletnem dostopu.

Uporabniški vmesnik prilagojen z različnimi dostopnimi pravicami.

Pregled realizacije dela in dogodkov.

Nastavljivi različni delovni časi (večizmensko delo) ali znotraj stroškovnega mesta.

Nastavljivi različni tipi dela (delo, malica, pavza, teren, odsoten).

Prenos bolniških listov iz portala e-Vem.

Možnost ločenega vodenja evidence delovnega časa po lokacijah.

Ureditev pravil beleženja.

Vpogled v stanje prisotnosti na delu. Na mobilni aplikaciji ali na spletnem dostopu.

Vnos dogodkov in registracija na mobilni aplikaciji, na spletnem dostopu ali preko terminala.

Claud rešitev – pregledni uporabniški vmesnik in sodobna infrastruktura.

Enostavna namestitev in uporaba na Android in iOS. Aplikacija za mobilni telefon je na voljo na Google Store ali App store.

Oddajanje zahtevkov za dopust in pregled stanja dopusta.

Evidentiranje dogodkov tudi preko koledarja.

Prenos viška in manjka ur.

POVEZAVA Z RAČUNOVODSKIMI SISTEMI

EDČ – Evidenca delovnega časa lahko deluje kot samostojna rešitev ali pa v sklopu direktne povezave z računovodskim sistemom Pro.4 plače predstavlja celovito rešitev.

EDČ je fleksibilna rešitev, ki omogoča izvoz podatkov za nadaljnjo uporabo pri obračunu plač tudi v drugih računovodskih sistemih.

PAKETI

Paketi Pro-Bit rešitev predstavljajo sodobne in uporabnikom dostopne rešitve.
S tem namenom smo tudi pripravili tri pakete prilagojene z različnimi funkcionalnostmi.

BASIC

Evidentiranje vseh vrst dogodkov preko spletne aplikacije

Evidentiranje vseh dogodkov del preko mobilne aplikacije

Zahtevki za odsotnost

Vpogled v svoje dogodke in zgodovino dogodkov

Popravki s strani administratorja

Priprava ur za plače v .csv datoteki

Vpogled v stanje zaposlenih

STANDARD

Vse kar je v Basic

Vodenje boleznin po klasifikacijah

Prenos viškov/manjkov

Popravki s strani uporabnika

Različni urniki dela

Vodenje dopustov

Prenos bolniških preko portala e-VEM

Zaokroževanje ur

ADVANCED

Vse kar je v Standard

Vodenje po lokacijah (Delovišča, Delovni nalogi)

Velikost prostora za datoteke in podatke (2GB)

Za več informacij o možnostih uvedbe evidence delovnega časa v vaše procese smo vam na voljo.

Jasmina Mohorko

prodaja@pro-bit.si

03 757 39 10

DRUGE REŠITVE

PROIZVODNJA

Program omogoča sestavljanje podrobnih proizvodnih normativov, avtomatko kreairanje delovnih nalogov, pregled zalog materialov, polizelkov in izdelkov, pregled porabljenih ur, izračun lastne cene izdelkov, termiranje in izpis raznih analiz.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kot pripomoček za vodenje naročniške in/ali serijske proizvodnje in omogoča učinkovitejše obvladovanje proizvodnje, ter povečanje produktivnosti njenih ključnih segmentov.

VELEPRODAJA

Program za veleprodajo je še posebej je primeren za razpršena podjetja, ki imajo več lokacij in kjer se podatki morajo na koncu dneva zbrati na eni lokaciji. V sklopu programa pa je pokrit tudi skladiščni del poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključno za CRM rešitev je, da na enostaven način zagotavlja možnost beleženja vseh oblik komunikacij, do katerih pride med vašimi zaposlenimi in obstoječimi, ali potencialnimi strankami.

PRO.4 iPodpora

Vizualizirajte vaše procese, učinkoviteje sodelujte medsebojno in identificirajte priložnosti za izboljšave procesov. PRO.4 iPodpora vam zagotavlja vsakokratni pregled nad statusi in aktivnostmi na projektih.

KADROVSKO UPRAVLAJNJE

• HRM
• PLAČE
• POTNI NALOGI
• EDČ

FINANCE IN STORITVE

• FAKTUIRANJE STORITEV
• FINANCE
• DAVČNA BLAGAJNA
• MATERIALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA vsebuje vse elemente za nemoteno odvijanje prodajnega procesa od naročil dobavitelju, prevzema blaga , prenosov blaga med centralo in trgovskimi lokacijami s pomočjo medskladiščnic, prejema blaga na konsignacijo.

Slider