Kako smo Pro-bitovci zasnovali trajnostno naravnano poslovno strategijo?

Trajnostna naravnanost povečuje dolgoročno vrednost

V Časniku IKT Finance so na to temo zapisali: “V podjetju Pro-bit verjamejo, da lahko trajnostna naravnanost informacijskim podjetjem zelo pomaga izboljšati dolgoročno vrednost, dvigniti ugled blagovne znamke ter s tem izboljšati konkurenčnost. Zato so prenovili svojo poslovno strategijo in zasnovali nov krovni razvojni okvir. Potem ko so v skladu s standardoma ISO 9001 in 27001 uredili procese v podjetju, so želeli storiti več tudi na področju odnosa do okolja – naravnega in tudi družbenega –, v katerem poslujejo.”

Pri iskanju metode, kako delovati čim bolj družbeno odgovorno in trajnostno, smo zasledili razpis Javne agencije SPIRIT Slovenija, namenjen trajnostni poslovni strateški preobrazbi slovenskih podjetij. Po uspešni prijavi smo skupaj s strokovno ekspertinjo na več kot desetih delavnicah v treh mesecih poslovanje podjetja analizirali z veliko različnih zornih kotov in opredelili glavne izzive na področju trajnostnega poslovanja.

Pro-bit priznanje Trajnostna strategija
*𝑁𝑎𝑙𝑜𝑧̌𝑏𝑜 𝑠𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 𝑖𝑛 𝐸𝑣𝑟𝑜𝑝𝑠𝑘𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑗𝑎 𝑖𝑧 𝐸𝑣𝑟𝑜𝑝𝑠𝑘𝑒𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑛𝑖 𝑟𝑎𝑧𝑣𝑜𝑗.

Izbrali smo pet prednostnih ciljev

Organizacija združenih narodov je opredelila 17 prednostnih ciljev trajnostnega razvoja. V Pro-bitu smo jih izbrali pet, pri katerih lahko s svojim poslovanjem največ pripomorejo:

 1. Industrija, inovacije in infrastruktura
 2. Dostojno delo in gospodarska rast
 3. Odgovorna poraba in proizvodnja
 4. Učinkovito kakovostno izobraževanje
 5. Zdravje in dobro počutje

Podrobnosti o tem, kaj nam ti prednostni cilji prinašajo, si lahko preberete tukaj >>

Šest glavnih trajnostnih področij

Poleg petih ciljev smo izbrali tudi šest glavnih trajnostnih področij, ki jih bomo naslavljali.

 1. Prvo je področje nadgradnje jedra informacijskega sistema, s čimer bomo učinkoviteje opravljali izboljšave v svojih programih in modulih.
 2. Drugo je področje pomembnih informacijskih programov. Že doslej so bile Pro-bitove informacijske rešitve prilagojene potrebam vsake posamezne stranke, v prihodnje pa si želimo pripraviti tipske nastavitve v oblaku za mala in srednja nezahtevna podjetja. 
 3. Tretje je področje razvoja partnerske mreže. 
 4. Četrto izbrano področje je nadgradnja procesa vodenja in upravljanja.
 5. Peto področje je razvoj kadrov in tudi eno zmed najbolj pomembnih.
 6. Kot šesto pa je izbrano področje razvoja trgov in tržne mreže. Prodajo namreč želimo razširiti tudi na tuje trge. Na nekaterih sicer že nastopamo, na primer v Srbiji, Hrvaški in Črni gori, trenutno pa vstopamo tudi na poljski trg.

Uporabniška izkušnja je glavna referenca

Direktor Pro-bita, Vlado Gobec, pravi, da so glavni dejavniki našega uspeha uporabniška izkušnja, ki mora biti hkrati preprosta in intuitivna, svetovanje, referenčni primeri, ugledna blagovna znamka, agilnost in fleksibilnost, kakovost (presežena pričakovanja stranke) in digitalna varnost.

Vse bolj cenjeni vrednoti pri ponudnikih informacijskih rešitev sta tudi agilnost in fleksibilnost. »V turbulentnem okolju je nujno, da znamo pravočasno prepoznati priložnosti in potrebe uporabnikov, še preden jih zaznajo sami, ter smo sposobni rešiti strankine posebne potrebe,« pravi Vlado Gobec.

Več o tem si lahko preberete v časniku IKT Finance tukaj >>

Potrebe po informacijskih rešitvah se bodo povečale

Po koncu pandemije se bo potreba po informacijskih rešitvah gotovo povečala. Nove okoliščine in izzivi zaradi Covida-19 kreirajo nove priložnosti za razvijalce informacijskih rešitev. 

Največja priložnost se bo tukaj pokazala za podjetja, ki si prizadevajo za digitalno preobrazbo. »Ker je delo od doma postalo nekaj vsakdanjega, zaposleni potrebujejo oddaljene dostope do podatkov in programov. Vse več je potreb po spletni prodaji in integraciji informacijskih sistemov s spletno prodajo,« navaja direktor. 

Glavni strateški poslovni cilji podjetja Pro-bit do leta 2026 so povišanje dodane vrednosti na zaposlenega, povečanje bruto dobička, prihodkov od prodaje na že osvojenih in novih trgih, zadovoljstva kupcev z uporabniško izkušnjo ter kapitalska ustreznost podjetja.

Besedilo je povzeto po članku iz časnika IKT Finance.

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih