OBVESTILO: Pro.4 Plače – Težave pri izračunu dohodnine – dopolnitve maj

ZAKONSKE SPREMEMBE – MEGA ANTI KORONA ZAKON (ZIUZEOP) MOREBITNE TEŽAVE PRI IZRAČUNU DOHODNINE

Spoštovane stranke, uporabniki programa Pro.4 Plače.

Želimo vas obvestiti, da je lahko prišlo do morebitnih težav pri izračunu dohodnine za mesec april 2020, zato vas prosimo, da preverite naslednje nastavitve.

1. Nastavitve obdobja -> Osnovni podatki 

Preverite ali so v polju DODAJ ODTEGLJAJE in DODAJ OLAJŠAVE podani kljukici. V kolikor nista, ju dodajte in shranite nastavitev.

2. Plača za April 2020 -> Izračun Plač -> Preračunaj

3. Pregled obračuna

Na obračunu preverite ali so se olajšave pravilno preračunale. 

 

OPOZORILO!

Želimo vas ponovno opomniti na pravilnost dodeljevanja statusov na tipih postavk in dodatkov na obračun za mesec APRIL in MAJ.

 • Vsem postavkam, za katere boste zahtevali oprostitev prispevkov PIZ, spremenite razmerje v: Oprostitev PIZ-korona (REK-1, 1002).
 • Refundacijam in nadomestilom nad uredbo, ne spreminjate razmerij, ti se poročajo na REK-1, 1001.
 • Vsem dodatkom, razen kriznemu dodatku spremenite razmerje v: Dodatki Covid19, REK-1, 1002.
 • Boleznine do 30 dni:
  • od datuma 01.04 2020 – 10.04.2020 boste na obračunu dodelili razmerje Oprostitev PIZ (REK-1, 1002).
  • v času od 11.04.2020 do 30.04.2020 pa dodelite razmerje Refundacije Covid-19 (REK-1, 1001).
 • Postavki (2000) Čakanje na delo in (2001) Varstvo otrok ne spreminjate razmerja. Dodano je razmerje Oprostitev prispevkov-korona, REK-1, 1004.
 • Postavka (2002)  Čakanje na delo (138. člen ZDR) – brez oprostitve in in (2003) Varstvo otrok (137. člen ZDR) – brez oprostitve pustite razmerje, kot je dodeljeno – Redno delo, REK-1, 1001.

PRIMER RAZLIKE DO MINIMALNE PLAČE:

 • Razlika do minimalne plače, ki ima sedaj vezano razmerje Redno delo, spremenite razmerje v Oprostitev PIZ in na obračunu podajte kljukico ne upoštevaj razmerja na postavki.
 • Razlika do minimalne plače, ki ima vezano razmerje Razlika do minimalne plače. V tem primeru na obračunu dodamo kljukico – ne upoštevaj razmerja na postavki, potrebna pa bo še slednja korekcija:

Šifranti -> Razmerja -> Razlika do min. plače

Spremenimo vrsto dohodka iz 1001 na 1002. Takšen zapis bomo potrebovali pri izplačilu plače za mesec April in Maj, nato boste morali spremeniti vrsto dohodka na 1001.

Šifranti -> Davki in Prispevki -> Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Pri prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podajte kljukico v razdelku SAMO OBRAČUNANI. Ta kljukica nam bo služila za obračun za mesec april in maj, nato jo boste odstranili.

V kolikor ste naredili korekcije na razmerjih, naredite še zunanji preračun plač. 

V primeru težave oz. če imate dodatna vprašanja,

nas obvestite na e-mail: podpora@pro-bit.si.

Pro-bit programska oprema d.o.o.

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih