OBVESTILO: Pro.3 Plače Zakon o interventnih ukrepih (ZIUOOPE)

ZIUOOPE

V  Uradnem listu št. 80/2020 z dne 30.5.2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), kot eden iz svežnja zakonov PKP3. Zakon je začel veljati  naslednji dan po objavi, upoštevaje dejstvo, da je ZIUZEOP s spremembami veljal do 31.5.2020, novi zakon de facto učinkuje v pravnem redu s 1.6.2020.

Besedilo zakona je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope.

Z dnem uveljavitve tega zakona po 84. členu prenehajo veljati 2., 3., 4., 5., 6. 7., 8., 9., 10. in 11. člen Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP in 61/20 – ZIUZEOP-A).

SPREMEMBE V PROGRAMU PRO.3 ZA OBRAČUN PLAČE OD MESECE JUNIJA 

V pripravi je nova verzija sprememba poročanja bonitet – osebni avtomobil (novi podatki, ki se poročajo na rek obrazcu). Verzija z obvestili in navodili bo izdana naslednji teden.

V kolikor boste imeli težave oz. če imate dodatna vprašanja,

nas obvestite na e-mail: 

podpora@pro-bit.si 

Ekipa Pro-bit programska oprema d.o.o.

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih