Projekt »Razvoj trajnostne platforme za izboljševanje trajnostnih parametrov na Pro-bitu in pri uporabniku (RTP – kratica za razvoj trajnostne platforme)«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija: Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

Cilj operacije:    Dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja

V podjetju smo prejeli sofinanciranje za izvedbo »Projekta RTP«.

Osnovni namen projekta: S projektom RTP se Pro-bit odziva na spremembe pri kupcih in na trende v panogi IKT in s tem projektom naslavlja teme vezane na trajnostni razvoj opredeljen v Trajnostni strategiji razvoja.

Projekt RTP je del trajnostne poslovne strategije podjetja Pro-bit za obdobje od 2021 do 2026 in prinaša izmed vseh projektov največje trajnostne učinke in tudi poslovne učinke podjetju v tem obdobju. S tem bo podjetje pridobilo večje število pozitivnih vplivov na različne trajnostne vidike in sicer:

  • zmanjšali bomo pritiske na zaposlene in s tem povečali zadovoljstvo zaposlenih in sprostili čas za nove rešitve,

  • skrajšali proces,

  • kupcem zagotavljalo pravočasne, kvalitetne storitve na višji ravni in obenem povečali pozitiven vpliv na zadovoljstvo kupcev z uporabniško izkušnjo, predvsem zaradi hitrejših implementacij rešitev in novosti v programu in več časa, ki ga bomo lahko posvetili reševanju njihovih konkretnih težav in problemov in svetovanju,

  • vzpostavili boljšo povezanost med oddelki,

  • omogočili v fazi programiranja enostavnejše procese programiranja,

  • zmanjšali bomo porabo energentov zaradi krajšega časa potrebnega za razvoj, implementacijo in servisiranje,

  • lahko bomo dosegli hitrejše širjenje uporabe naših programskih rešitev.

S tem projektom bomo dosegli  cilje, ki so jih naši ključni deležniki opredelili kot najpomembnejše in hkrati pozitivno vplivajo na doseganje ciljev podjetja. Z razvojem RTP bomo prispevali na ugled Pro-bita kot inovativnega podjetja. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Slovenijiwww.eu-skladi.si.

VEČ NOVIC:

Povečanje učinkovitosti v socialnovarstvenih zavodih

Ali ste vedeli, da v podjetju Pro-bit več kot 70 strokovnjakov že 33 let razvija 4. generacijo programske rešitve tudi za socialnovarstvene zavode na slovenskem trgu? Uporabljate za podporo svojemu poslovanju

PREHOD IZ PRO.3 NA PRO.4

Pomembno obvestilo za uporabnike Pro.3 rešitev! Napredek v računalniških in programskih tehnologijah je v zadnjih nekaj desetletjih dosegel impresivno raven. Te tehnologije ne izboljšajo le našega vsakdana, temveč tudi področja izobraževanja,