Kaj prinaša #PKP6 in kakšni so ukrepi za zajezitev širjenja COVID-19?

Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP6)

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma #PKP6 je začel veljati 28. novembra 2020.

Glavni cilj zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Sprejetje novega paketa ukrepov je bilo potrebno zaradi ponovne razglasitve epidemije. Nekatere ukrepe je bilo potrebno dopolniti (predvsem iz petega paketa, saj so bili sprejeti pred razglasitvijo epidemije), nekatere ponovno aktivirati (npr. subvencije podjetjem za čakanje zaposlenih na delo), nekatere pa podaljšati (npr. subvencioniranje skrajšanega delovnega časa).

Podaljšanje nekaterih ukrepov

 • Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021
 • Nadomestila plače za čas čakanja na delo doma 

Predlog #PKP6 podaljšuje nadomestilo plače za čas čakanja na delo do 31. 1. 2021. Hkrati zvišuje višino povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma za vloge od meseca novembra 2020 dalje. 

 • Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev

S predlogom se omogoči nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov, da se v kar največji meri omilijo negativne posledice druge epidemije COVID-19 na gospodarstvo in še nekatere kategorije kreditojemalcev. 

#PKP6 uvaja nekatere nove ukrepe

 • Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem

Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020. 

 • Topel obrok za učence in dijake iz socialno ogroženih družin med šolanjem na daljavo
 • Oprostitev plačila storitev študentskih domov med razglašeno epidemijo
 • Financiranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti
 • Omogočanje zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije

Delodajalec lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj za obdobje do 31. 8. 2021.

 • Poenostavljene postopke prijave dela na domu za lažje organiziranje dela med razglašeno epidemijo

Vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (IRSD) v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom dela delavca na domu, se poenostavlja. Delodajalci bodo zahtevano vsebino vnesli v obrazec, ki ga bo IRSD objavil na spletni strani. Delodajalci bodo lahko obrazec vlagali elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT), ki ga upravlja MJU.

 • Poenostavljeno oddajanje vlog za socialne transferje in druge pravice iz javnih sredstev
 • Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika
 • Dodatke za delo v sivi in rdeči coni (30 odstotkov osnove plače) ne glede na razglasitev epidemije

Dodatek za delo v sivi in rdeči coni (30 odstotkov osnove plače) velja ne glede na razglašeno karanteno. Na ta način se zaposlene dodatno nagradi za delo v rdeči in sivi coni, neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja osebam dodatek v višini do 65 odstotkov.

 • Oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost
 • Omogočamo sodelovanje javnosti na daljavo z uporabo IKT v postopkih priprave prostorskih aktov, tudi izvajanje virtualnih skupščin ter sej organov nadzora v gospodarstvu
 • Odlog in obročno plačilo DDV za čas do dveh let
 • Zahtevek za izplačilo sredstev
 • Povezljivost aplikacije #OstaniZdrav z drugimi podobnimi aplikacijami

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Ukrepe za zajezitev širjenja okužb Vlada RS prilagaja glede na epidemiološko situacijo v državi in širši regiji.

Na spodnjih povezavah si lahko preberete kakšni so trenutni ukrepi.

26. novembra je vlada podaljšala aktualne ukrepe

S ponedeljkom, 30. 11. 2020 se podaljšujejo ukrepi za zajzitev širjenja epidemije Covid-19.  Nekateri se podaljšujejo za 7 dni, drugi za 14 dni. 

Kaj in za koliko časa se podaljšuje si preberite spodaj ⬇️

Več o ostalih ukrepih si preberite na spodnjih povezavah:

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. novembra 2020 in velja 30 dni.

Vsebina je pripravljena na podlagi objav na REPUBLIKA SLOVENIJA gov.si.

Potrebujete pomoč pri vzpostavitvi dela od doma?

Če potrebujete pri uvedbi dela od doma kakršnokoli pomoč, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali, da bomo skupaj našli primerno rešitev za vaše varno delo na daljavo. 

VEČ NOVIC:

Jesenski računovodski zajtrk

JESENSKI RAČUNOVODSKI ZAJTRK 2023

Veseli nas, da vas lahko povabimo na naš prihajajoč tradicionalni jesenski računovodski zajtrk, ki bo potekal v živo na sedežu našega podjetja Pro-bit v Slovenskih